BeKOORlijk Abcoude 27 mei 2018

En dan op 27 mei 2018 het volgende evenement nl. “BeKOORlijk Abcoude”. Ook daar hebben we met veel plezier en enthousiasme gezongen dankzij dirigent Stephan van de Wijgert en organist Peter Staats.

Stephan koppelde het optreden van het kinderkoor met dat van het Cosmas & Damianuskoor door met de koren en met de bezoekers in de kerk de canon “Singing all together” weer in te zetten.  Het repertoire was ongeveer gelijk aan dat van Pinksteren. Na ons optreden  kregen we heel veel mooie complimenten.

Het was ook fijn dat veel van onze trouwe luisteraars van de zondag in de Dorpskerk aanwezig waren. Volgens mij hebben we “fans” en/of “supporters”.

Als u nog iemand kent die graag zingt, laat ze even kijken op onze website http://www.cosmas-damianuskoor.nl  Nieuwe leden zijn van harte welkom.

 

Loes Geerlings

Eerste lustrum Cosmas & Damianuskoor 20 mei 2018

Eerste Pinksterdag hebben we met het koor heerlijk gezongen en ook de aanwezigen hebben het speciale repertoire op deze mooie zomerdag zeer gewaardeerd.

We zijn blij met het resultaat dat het samengaan van de koren heeft opgeleverd. Dat hebben we ook laten zien in de muziekkeuze van deze zondag. “Laudate Dominum” met een prachtige solo van Jantina Ras als danklied voor dit mooie resultaat,  “I will sing with the spirit” om als koor-leden ons enthousiasme te laten blijken en “Singing all together”, een prachtige canon met de hele kerk, als teken dat we het allemaal samen doen.

De koorleden waren heel blij met een kaars als herinnering aan het eerste lustrum en de koffiedrinkers hebben kunnen genieten van een lekkere traktatie namens het koor.

De koorleden werden op hun beurt door de Locatieraad gehuldigd met een enorme bos bloemen, waar ieder een bloem naar keuze van mocht meenemen.

Het was een mooi feestje.

beKOORlijk Abcoude – 26 mei 2018

Op 26 mei 2018 is het weer zo ver. Het tweejaarlijkse korenfestival in Abcoude wordt dan voor de 6e keer gehouden. Een bijzonder evenement, absoluut de moeite van het bezoeken waard. Het lijkt wel of er iedere keer meer koren zich willen laten horen. Het schijnt dat er maar liefst 23 koren komen optreden. Ieder met zijn eigen repertoire en allemaal uit de regio. Ook zullen er kinder- en jeugdkoren van de partij zijn.

Ook het Cosmas & Damianuskoor is van de partij net als het kinderkoor. Beide koren staan onder leiding van onze bevlogen dirigent Stephan van de Wijgert. Het Cosmas & Damiansukoor wordt begeleid door onze zeer gewaardeerde organiste Peter Staats en het kinderkoor door onze enthousiaste Juliëtte Groenland op de piano

Het Cosmas & Damianuskoor en het kinderkoor staan om ca 12.00 uur in de planning.

Rozenkrans bidden voor de vrede

ROZENKRANS BIDDEN VOOR DE VREDE

De bisschoppen van Nederland hebben een brief rondgestuurd waarin zij alle katholieken oproepen om de rozenkrans te bidden om “het geschenk van de vrede” af te smeken.

De bisschoppen hebben elke maand een dag uitgekozen waarop zijn graag met alle katholieken verenigd willen zijn in gebed.
Wij hebben dit verzoek van de Bisschoppen voorgelegd aan Hans Bieshaar om te kijken of de mensen die al in de maanden mei en oktober het rozenkrans gebed in de kerk verzorgen ook deze taak op zich zouden willen nemen.
Gelukkig hebben zij zich bereid verklaard dit te doen.

Zoals u misschien gemerkt heeft is op 1 januari 2018 het spits afgebeten.
De tweede keer was op vrijdag 2 februari op het feest van Maria Lichtmis. De Rozenkrans werd gebeden in de Mariakapel.
Op maandag 19 maart, op het feest van de H. Jozef, zal Dries Zwakenberg op dezelfde plaats en tijd voorgaan in het rozenkransgebed. De toekomstige data en tijden vindt u hieronder.

Wilt u hier meer van weten dan kunt u ook kijken op https://www.rkkerk.nl/verenigd-in-gebed-voor-de-vrede-jaar-lang-samen- met-de-bisschoppen-de-rozenkrans-bidden-voor-de-vrede/

Namens de pastoraatgroep Loes Geerlings

Datum  Feestdag  onder leiding van
Maandag 19 maart H. Jozef Dries Zwakenberg
Maandag 9 april Maria Boodschap Anselien Welling
Zaterdag 9 juni Onbevlekt Hart van Maria Corrie Mebus
Zaterdag 7 juli Onze lieve Vrouwe van Den Bosch Anselien Welling
Woensdag 15 augustus Maria Tenhemelopneming Dries Zwakenberg
Zaterdag 8 september Maria geboorte Anselien Welling
Donderdag 1 november Aller Heiligen Dries Zwakenberg
Zaterdag 8 december Maria Onbevlekte Ontvangenis Hans Bieshaar

Data in de Mariamaanden

Datum  Feestdag  onder leiding van
Dinsdag 1 mei Droevige geheimen Dries Zwakenberg
Dinsdag 8 mei Blijde Geheimen Corrie Mebus
Dinsdag 15 mei Glorievolle geheimen Hans Bieshaar
Dinsdag 22 mei Geheimen van het licht Dries Zwakenberg
Dinsdag 29 mei Eigen keus Hans Bieshaar
Dinsdag 2 oktober Blijde Geheimen Hans Bieshaar
Dinsdag 9 oktober Droevige geheimen Dries Zwakenberg
Dinsdag 16 oktober Glorievolle geheimen Corrie Mebus
Dinsdag 23 oktober Geheimen van het licht Dries Zwakenberg
Dinsdag 30 oktober Eigen keus Hans Bieshaar