Hou je van zingen? Zing met ons mee! Kom bij ons KINDERKOOR!

kinderkoorEen nieuw seizoen gaat van start met ons kinderkoor van de Cosmas en Damianus. We zijn op zoek naar versterking van jongens en meisjes vanaf groep 4 van de basisschool!

Wekelijks wordt er vol enthousiasme en plezier gerepeteerd op maandag van 15:45 uur-16:30 uur, onder professionele begeleiding van Stephan van de Wijgert, in het Trefpunt, Kerkstraat 23 Abcoude, naast de RK kerk.

Er wordt projectmatig gewerkt met een leuk, vlot en afwisselend repertoire. De kosten per project zijn € 15,-.

Stemgebruik, ademhaling, intonatie en ritme komt al spelenderwijs aan bod.

We zingen 3x per project in de kerk: 30 oktober, 4 december en afsluitend met de familiekerstzang op Kerstavond, 24 december . Elk project sluiten we op een leuke manier af.

160912-foto-kinderkoor-korendag

We starten weer op 26 september a.s.

Ben je enthousiast geworden?

Opgeven en informatie bij Wieske Cronenberg: 06-49139182

wieske.cronenberg@chello.nl

Koffiezetters gevraagd

Iedere zondag na de viering ontmoeten we elkaar in ‘t Trefpunt bij een heerlijk kopje koffie of thee die door een enthousiaste groep vrijwilligers wordt gezet. Op dit moment zoeken we uitbreiding van onze groep, omdat er door verschillende oorzaken mensen niet meer in staat zijn om dit te doen. U bent ongeveer een keer in de 2-3 maanden aan de beurt. U werkt altijd met 2 personen.  De werkzaamheden beginnen om 9:30 uur en tussen 12:00 en 12:30 uur is alles weer aan kant.

Wij waarderen het als er nieuwe krachten ons team komen versterken.

U kunt zich aanmelden rechtstreeks bij Wil Tinnemans of Loes Bank of via het secretariaat secretariaat@cosmasendamianus.nl of 0294-281335.

Pastorale inloop, iedere vierde woensdag van de maand

Per maart is er in ’t Trefpunt een pastorale inloop door pastoor Gerard Griffioen. Hij zal in principe de vierde woensdag van de maand van 10:00 tot 12:00 uur in ’t Trefpunt aanwezig zijn voor een persoonlijk gesprek. Daarvoor hoeft u geen afspraak te maken, maar, zoals de naam al zegt, u kunt gewoon binnen lopen.

De ruimte bij de kast wordt afgescheiden als gespreksruimte, de deur staat open als u binnen kunt en als de deur gesloten is, zult u even moeten wachten. Er is koffie of thee, zodat u nooit op een droogje hoeft te zitten.

Het idee achter deze pastorale inloop is om, gehoor gevend aan de oproep van paus Franciscus aan de kerk om meer nabij te zijn, deze nabijheid ook echt in de praktijk te brengen. Met een pastorale inloop hoopt de pastoor, en wij als pastoraatgroep ook, dat de drempel om met hem in gesprek te komen, laag/lager is. U kunt over van alles met hem praten: geloofszaken, pastorale zaken, maar ook praktische problemen waar u mee zit. Gerard Griffioen is voldoende ingevoerd in maatschappelijke en gemeentelijke hulpverlening om u te kunnen door verwijzen indien dit nodig of gewenst is. Persoonlijke contacten kan hij daarbij ook in zetten.

Als pastoraatgroep juichen wij dit initiatief van onze contactpastores (zr. Monica doet hetzelfde in haar contactlocaties) van harte toe. Nu de kerk zich steeds meer lijkt terug te trekken uit de lokale geloofsgemeenschappen, is deze beweging naar de mensen toe belangrijk en nodig.

Op onze agenda kunt u de exacte data lezen.

Wees van harte welkom!