Choral Evensong

‘Choral Evensong’, het Anglicaans ‘Avondgebed’ is een viering, waarbij het koor bidt, luistert naar de lezingen en vooral de lofzang gaande houdt. Dit laatste gebeurt door het zingen van psalmen, introits (openingswoorden), hymns (gezangen), responses (gebeden zoals het Onze Vader), canticles (lofzangen van Maria en Simeon) en anthems (meestal meerstemmig).
De Martinus Cantorij uit Zwaag met als Choirmaster Paul Waerts legt zich toe op Anglicaanse kerkmuziek uit alle stijlperioden. Het heeft als “visiting choir” veel gezongen in Britse kathedralen en abdijkerken zoals St. Paul’s Cathedral en Westminster Abbey in Londen. Dit getuigt van de hoge zangkwaliteit van dit koor! Het koor zingt in antifonale opstelling: twee koren staan tegenover elkaar en zingen nu eens samen, dan weer elkaar afwisselend.

Zondag 3 februari 2018 van 17.00-18.00 uur in de Dorpskerk. Er wordt een deurcollecte na afloop gehouden voor de onkosten. U bent van harte welkom deze muzikale en religieuze belevenis mee te maken en mee te zingen.

Trefpunt voor Levenskunst – Geloof en wetenschap: op zoek naar het oneindige

GELOOF EN WETENSCHAP: OP ZOEK NAAR HET ONEINDIGE
in gesprek met Prof. Dr. Carlo Beenakker,
theoretisch natuurkundige in Leiden
15 januari 2019 ’t Trefpunt, Kerkstraat 23 Abcoude 20.00 uur

Carlo Beenakker is hoogleraar Theorie van de vaste stof aan de Universiteit Leiden en is gespecialiseerd in de bestudering van elektronen en protonen. Hij kijkt naar het gedrag van deze kleine deeltjes en bedenkt hoe je met die kennis nieuwe technologieën kunt ontwikkelen. Momenteel denkt hij na over hoe een kwantumcomputer in een laboratorium gebouwd kan worden. Maar Carlo Beenakker heeft ook een andere kant: hij is een gelovig en praktiserend katholiek. Het lijken twee onoverbrugbare tegenstellingen, natuurkundige en gelovige. Is dat zo en hoe beleeft hij dit? Dat wil hij graag vertellen om daarna met zijn gehoor daarover in gesprek te gaan.
Een boeiende avond staat ons te wachten. U bent van harte welkom vanaf 19.30 uur om daar bij aan te sluiten. Opgave vooraf wordt op prijs gesteld: secretariaat@cosmasendamianus.nl of 0294-281335.

Fair Trade kerk

Hans van Kessel heeft ons het predikaat Fair Tradekerk te geven.

Op verzoek van een aantal parochianen en destijds nog de M.O.V.-groep zijn we het traject van Fair Trade kerk ingegaan.

Abcoude is al Fair Trade gemeente, er is een Fair Trade straat, dus hoe mooi zou het zijn als er ook een Fair Trade kerk is. Wij zijn de eerste katholieke kerk binnen De Ronde Venen die het bord mag ophangen. Daarmee geven we aan dat we Fair Tradeproducten gebruiken, dat we regelmatig aandacht besteden aan Fair Trade – dat kunt u o.a. terugzien in onze wereldwinkelvitrine – en dat we publiceren in onze nieuwsbrief en onze bladen. Zondag 23 november was het dan ook zover en werd het bord overhandigd. En……… het is ook meteen opgehangen.

Eerste lustrum Cosmas & Damianuskoor 20 mei 2018

Eerste Pinksterdag hebben we met het koor heerlijk gezongen en ook de aanwezigen hebben het speciale repertoire op deze mooie zomerdag zeer gewaardeerd.

We zijn blij met het resultaat dat het samengaan van de koren heeft opgeleverd. Dat hebben we ook laten zien in de muziekkeuze van deze zondag. “Laudate Dominum” met een prachtige solo van Jantina Ras als danklied voor dit mooie resultaat,  “I will sing with the spirit” om als koor-leden ons enthousiasme te laten blijken en “Singing all together”, een prachtige canon met de hele kerk, als teken dat we het allemaal samen doen.

De koorleden waren heel blij met een kaars als herinnering aan het eerste lustrum en de koffiedrinkers hebben kunnen genieten van een lekkere traktatie namens het koor.

De koorleden werden op hun beurt door de Locatieraad gehuldigd met een enorme bos bloemen, waar ieder een bloem naar keuze van mocht meenemen.

Het was een mooi feestje.