Boodschap paus Franciscus voor de vijftigste Wereldvredesdag

Boodschap paus Franciscus voor de vijftigste Wereldvredesdag
Nieuwjaarsdag, zondag 1 januari 2017 was de vijftigste Wereldvredesdag. Paus Franciscus wenst in zijn boodschap ter gelegenheid van deze dag vrede toe aan elke man, vrouw en kind. Hij bidt dat het beeld en de gelijkenis van God in elke persoon de mensen in staat zal stellen elkaar wederkerig te erkennen als heilige gaven van God, bekleed met een onschatbare waardigheid.  Lees verder….