Brief van het parochiebestuur en pastoraal team over samenwerking in de toekomst

Beste parochianen,

Al weer negen jaar vormen wij met zijn allen de grote parochie St. Jan de Doper. En na de eerste drie jaar was het voor het parochiebestuur en het pastoraal team duidelijk. Wij blijven zo lang als mogelijk op de locaties vieren. Juist ook om de lokale verbondenheid te handhaven. Parochianen voelen zich het meest thuis in hun eigen kerk.

Helaas heeft iedereen kunnen merken dat in die negen jaar, zoals voorspeld, een fikse terugloop is opgetreden. Het kerkbezoek neemt af. Het pastoraal team en de inzetbare emeriti zijn flink gekrompen en alleen door de enthousiaste inzet van lekenvoorgangers is het mogelijk om nog lokaal, in de eigen kerk te vieren.

De groep vrijwilligers krimpt. Koren worden kleiner of soms opgeheven. De bezetting van locatieraden en pastoraatgroepen is steeds lastiger op te vullen en soms onmogelijk. Als wij zo door blijven gaan zullen er snel locaties in de problemen komen. Wij zullen elkaar op moeten zoeken, om het vieren in de eigen kerk mogelijk te houden.

Op de laatste parochievergadering met vertegenwoordigers van alle geloofsgemeenschappen hebben we gekeken hoe we deze samenwerking vorm kunnen geven. Wij willen stimuleren dat er in groepen van 3 geloofsgemeenschappen, clusters, steeds meer wordt samen gewerkt. U kunt denken aan het uitwisselen van lekenvoorgangers, kennis delen in werkgroepen, samen kijken hoe oplossingen zijn gevonden voor het tekort aan vrijwilligers, het uitwisselen van koren, het elkaar ondersteunen. En zeker ook hoe men bezig is “anders te vieren” nu eucharistie steeds minder mogelijk is.

We blijven nu nog in de eigen kerken vieren! Maar eens in de paar maanden vieren we met drie geloofsgemeenschappen samen, met als doel bij elkaar te kunnen kijken, elkaar te ontmoeten, elkaar te leren kennen en te zien hoe we met andere geloofsgemeenschappen samen kunnen gaan vieren. Het vraagt van ons allemaal de wil om samen te werken.

En mocht het moment komen, dat er toch een kerk aan de eredienst moet worden onttrokken, dan zult u op een andere locatie toch al een beetje gewend zijn en u thuis voelen. Samen vieren kan dan doorgaan.

Natuurlijk zal dit alles niet nu ineens gaan gebeuren. Na een voorbereiding gaan we vanaf de advent 2019 dit traject starten en de eerste periode zal tot de advent van 2022 duren. Een uitdaging voor ons allen.

Wij gaan ons best doen, en hopen dat u met ons mee doet!

Vol goede moed gaan wij in onze parochie St. Jan de Doper de toekomst tegemoet!

Parochiebestuur en Pastoraal Team.