Het is bijna zover: de start van de Levende Adventskalender!

Levende Adventskalender van 1 december t/m 24 december

Tijdens de advent is er dagelijks een andere verrassende uitnodiging! Een uitnodiging voor koffie of thee, met een gezellige ontmoeting of activiteit, natuurlijk met mensen uit Abcoude. Bekend of onbekend. Om elkaar even te groeten. Verbindend, zo met elkaar op weg naar kerst! Bekijk de kalender hier. En pak de agenda en noteer meteen de tijden en deuren waar u zeker binnengaat.

Deze activiteit is gezamenlijk georganiseerd door de Cosmas en Damianuskerk, stichting Tympaan-De Baat Abcoude en de Dorpskerk.

Hospice Amsterdam Zuidoost open op 8 juli

Zoals u weet hebben we de afgelopen oecumenische vieringen gecollecteerd voor het Hospice Amsterdam Zuidoost. En nu is het bijna zover: op 8 juli opent het eerste hospice in Zuidoost haar deuren. In het voormalige buurthuis en kinderdagverblijf aan de Kelbergen in Zuidoost wordt nog hard gewerkt om alles gereed te krijgen voor de opening over vijf weken. Darian en Wendy, zagen in hun werk soms patiënten onder schrijnende omstandigheden hun laatste dagen doorbrengen. Dat deed hen besluiten om een hospice op te richten.

‘Je komt heel veel thuissituaties tegen waarbij je versteld staat hoe mensen wonen’, vertelt Wendy. ‘Terminale zieken hebben soms helemaal geen familie die voor hen kan zorgen, of ze wonen buiten Amsterdam. Dan is een hospice wel erg noodzakelijk.’

‘Bijna thuis-huis’
In het hospice kunnen straks zes patiënten terecht. Er is ook een familiekamer, een gemeenschappelijke woonkamer en een grote tuin. Ze noemen het een multicultureel ‘bijna thuis-huis’. ‘Sommige mensen bidden op een bepaalde manier in hun laatste levensfase, of ze hebben hun kleine rituelen die ze in besloten kring willen doen. En daarvoor is Hospice Amsterdam Zuidoost er, om de mensen de mogelijkheid te geven om dat op hun kamer te doen.’ 

Het benodigde geld voor de verbouwing en inrichting wisten Darian en Wendy bij elkaar te krijgen via donaties van fondsen, bedrijven en particulieren. De zorgverzekeraar vergoedt namelijk alleen de zorg van verpleegkundigen en artsen. De rest draait op vrijwilligers. En daar zijn er nog veel van nodig. Ook wordt er nog druk naar geld gezocht om alle kamers gereed te maken. Het hospice begint daarom eerst met drie patiënten. Meer informatie vindt u op https://www.hospiceamsterdamzuidoost.nl  en op https://www.at5.nl/artikelen/194523/zuidoost-krijgt-na-bijna-drie-jaar-werk-een-eigen-multicultureel-hospice kunt u dit persbericht ook lezen. 

Brief van het parochiebestuur en pastoraal team over samenwerking in de toekomst

Beste parochianen,

Al weer negen jaar vormen wij met zijn allen de grote parochie St. Jan de Doper. En na de eerste drie jaar was het voor het parochiebestuur en het pastoraal team duidelijk. Wij blijven zo lang als mogelijk op de locaties vieren. Juist ook om de lokale verbondenheid te handhaven. Parochianen voelen zich het meest thuis in hun eigen kerk.

Helaas heeft iedereen kunnen merken dat in die negen jaar, zoals voorspeld, een fikse terugloop is opgetreden. Het kerkbezoek neemt af. Het pastoraal team en de inzetbare emeriti zijn flink gekrompen en alleen door de enthousiaste inzet van lekenvoorgangers is het mogelijk om nog lokaal, in de eigen kerk te vieren.

De groep vrijwilligers krimpt. Koren worden kleiner of soms opgeheven. De bezetting van locatieraden en pastoraatgroepen is steeds lastiger op te vullen en soms onmogelijk. Als wij zo door blijven gaan zullen er snel locaties in de problemen komen. Wij zullen elkaar op moeten zoeken, om het vieren in de eigen kerk mogelijk te houden.

Op de laatste parochievergadering met vertegenwoordigers van alle geloofsgemeenschappen hebben we gekeken hoe we deze samenwerking vorm kunnen geven. Wij willen stimuleren dat er in groepen van 3 geloofsgemeenschappen, clusters, steeds meer wordt samen gewerkt. U kunt denken aan het uitwisselen van lekenvoorgangers, kennis delen in werkgroepen, samen kijken hoe oplossingen zijn gevonden voor het tekort aan vrijwilligers, het uitwisselen van koren, het elkaar ondersteunen. En zeker ook hoe men bezig is “anders te vieren” nu eucharistie steeds minder mogelijk is.

We blijven nu nog in de eigen kerken vieren! Maar eens in de paar maanden vieren we met drie geloofsgemeenschappen samen, met als doel bij elkaar te kunnen kijken, elkaar te ontmoeten, elkaar te leren kennen en te zien hoe we met andere geloofsgemeenschappen samen kunnen gaan vieren. Het vraagt van ons allemaal de wil om samen te werken.

En mocht het moment komen, dat er toch een kerk aan de eredienst moet worden onttrokken, dan zult u op een andere locatie toch al een beetje gewend zijn en u thuis voelen. Samen vieren kan dan doorgaan.

Natuurlijk zal dit alles niet nu ineens gaan gebeuren. Na een voorbereiding gaan we vanaf de advent 2019 dit traject starten en de eerste periode zal tot de advent van 2022 duren. Een uitdaging voor ons allen.

Wij gaan ons best doen, en hopen dat u met ons mee doet!

Vol goede moed gaan wij in onze parochie St. Jan de Doper de toekomst tegemoet!

Parochiebestuur en Pastoraal Team.

Fair Trade kerk

Hans van Kessel heeft ons het predikaat Fair Tradekerk te geven.

Op verzoek van een aantal parochianen en destijds nog de M.O.V.-groep zijn we het traject van Fair Trade kerk ingegaan.

Abcoude is al Fair Trade gemeente, er is een Fair Trade straat, dus hoe mooi zou het zijn als er ook een Fair Trade kerk is. Wij zijn de eerste katholieke kerk binnen De Ronde Venen die het bord mag ophangen. Daarmee geven we aan dat we Fair Tradeproducten gebruiken, dat we regelmatig aandacht besteden aan Fair Trade – dat kunt u o.a. terugzien in onze wereldwinkelvitrine – en dat we publiceren in onze nieuwsbrief en onze bladen. Zondag 23 november was het dan ook zover en werd het bord overhandigd. En……… het is ook meteen opgehangen.

Eerste lustrum Cosmas & Damianuskoor 20 mei 2018

Eerste Pinksterdag hebben we met het koor heerlijk gezongen en ook de aanwezigen hebben het speciale repertoire op deze mooie zomerdag zeer gewaardeerd.

We zijn blij met het resultaat dat het samengaan van de koren heeft opgeleverd. Dat hebben we ook laten zien in de muziekkeuze van deze zondag. “Laudate Dominum” met een prachtige solo van Jantina Ras als danklied voor dit mooie resultaat,  “I will sing with the spirit” om als koor-leden ons enthousiasme te laten blijken en “Singing all together”, een prachtige canon met de hele kerk, als teken dat we het allemaal samen doen.

De koorleden waren heel blij met een kaars als herinnering aan het eerste lustrum en de koffiedrinkers hebben kunnen genieten van een lekkere traktatie namens het koor.

De koorleden werden op hun beurt door de Locatieraad gehuldigd met een enorme bos bloemen, waar ieder een bloem naar keuze van mocht meenemen.

Het was een mooi feestje.