Zieken- en ouderenzondag 10 september 2017

Wie geeft, ontvangt!

De traditionele Zieken- en ouderenzondag begon in ieder geval goed: mooi, zonnig weer. Ja, en dan ziet de wereld er een stuk mooier uit. Op deze toch altijd weer speciale zondag binnen onze geloofsgemeenschap, worden de oudere en meer kwetsbare parochianen eens goed in het zonnetje gezet. Nou dat was goed gelukt door medewerking van heel veel vrijwilligers. Ik dacht ik maak voor u eens een lijstje van activiteiten, die allemaal moeten worden verzorgd, voordat de Zieken- en ouderenzondag een feit is. U ziet het dat is heel wat. Maar het resultaat mag er zijn!

Verricht vrijwilligerswerk

 • selecteren uit te nodigen gasten
 • uitnodigingen verzorgen
 • registreren aanmeldingen
 • chauffeurs en andere vrijwilligers regelen
 • viering samenstellen
 • liturgieboekje maken
 • bedenken wat wordt aangeboden aan de gasten
 • inkopen doen voor allerlei lekkernijen
 • cadeautje verzinnen
 • cadeautje maken
 • ’t Trefpunt aankleden
 • bloemen schikken voor in ’t Trefpunt
 • viering voorbereiden en overweging maken
 • liederen repeteren
 • koorzang verzorgen
 • eten bereiden
 • gasten halen en brengen
 • voorgaan in de viering
 • koffie en eten aan gasten uitserveren
 • gasten gezellig onderhouden
 • opruimen en schoonmaken

Onder leiding van Loes Bank en Els van der Wielen is het ieder jaar in onze geloofsgemeenschap echt feest op Zieken- en ouderenzondag. Dit jaar waren er zo’n veertig gasten. De dag begint altijd met een viering in de kerk, deze keer met als thema ‘Wie geeft, ontvangt’. De mooie teksten en liederen maakten de viering bijzonder en sfeervol. De ontvangst in ’t Trefpunt, mooi aangekleed en met prachtige bloemversiering, vormden de kroon op de dag. Eerst koffie met wat lekkers, daarna een heerlijk soepje (diverse van de gasten discussieerden over de soep: Lekker, maar wat is het nu? Ik verklap het u: het was kerrymaïssoep). Veertien vrijwilligers gaven hun beste zorg aan de gasten. Want na de soep volgden lekkere belegde broodjes en een heerlijk ijsje. En met Zieken- en ouderenzondag ga je nooit met lege handen naar huis. Loes en Els hadden het weer prima voor elkaar. Voor iedere gast een echte schelp met een mooie spreuk erin. Wat een huisvlijt van deze twee dames. Petje af!

Het is duidelijk: iedereen heeft er weer van genoten. En, natuurlijk met grote dank aan àlle vrijwilligers die deze dag opnieuw tot een succes maakten.

Margo Birkhoff

Een primeur in onze kerk: Viering van Woord en Lied!

Een primeur in onze kerk: Viering van Woord en Lied! De opzet van deze viering komt uit Maarssenbroek, waar deze vorm van vieren reeds een geruim aantal jaren bestaat. In de viering staan een (kerkelijk) lied en het daaraan gerelateerde (levens)verhaal van een persoon centraal. Bij dit verhaal wordt een passend Bijbelverhaal gezocht, waarna in een korte overweging op de onderlinge verbanden wordt ingegaan.

Naast dit lied worden verschillende andere liederen gezongen, die er qua tekst of thematiek goed bij passen. U begrijpt, deze viering staat of valt bij de bereidheid van mensen om hun persoonlijke verhaal te delen met kerkgangers. Het verhaal hoeft overigens niet zelf te worden voorgedragen. Het mag wel uiteraard.
Maar we willen deze nieuwe vorm van vieren vaker inplannen.

Vandaar deze oproep:

Kent u een lied dat u raakt, waar u een persoonlijke band mee hebt en dat slaat op (delen van) uw leven en u wilt dat delen, meld u dan bij Margo Birkhoff of Susan van Agten. Wij kunnen eventueel helpen bij het op papier zetten van het verhaal. (maximaal 1 A4)

Help parochies om hun mensen in beeld te houden

Afgelopen weekenden is het onderstaande in de kerk voorgelezen met de oproep aan een ieder om de internetconsultatie in te vullen. U treft in het artikel een link aan naar de bladzijde en daaronder ook een link naar de handleiding.
Wapen aartsbisdom kleur kleinDoe mee aan de internetconsultatieEen actuele ledenadministratie is voor parochies van levensbelang. Zoals bij verhuizingen, maar ook bij het overlijden van een parochiaan. De parochie maakt hiervoor gebruik van SILA (Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie), die samenwerkt met de Basisregistratie Personen (BRP) van de overheid. In 2016 nam de Tweede Kamer echter een motie aan die er reeds in 2018 toe leidt dat er door de gemeenten geen adreswijzigingen meer zullen worden verstrekt aan SILA.

Dat heeft grote gevolgen: als bijvoorbeeld na het verdwijnen van de SILA-regeling een oudere parochiaan verhuist naar een verpleeghuis en niet in staat is zelf een adreswijziging aan de parochie door te geven, krijgt de parochie niet meer automatisch van de gemeente te horen waar hij of zij nu woont. Als gevolg daarvan zou dan het contact met de parochie helaas verloren kunnen gaan.
Om kinderen en ouders persoonlijk uit te kunnen nodigen voor de Eerste Heilige Communie of het Heilig Vormsel, om jongeren te kunnen benaderen voor jongerenactiviteiten, noem maar op, is een actueel ledenbestand voor een parochie van essentieel belang! En, heel belangrijk: een actueel ledenbestand is ook een noodzakelijk instrument van de parochie voor het jaarlijks organiseren van de Actie Kerkbalans om middelen te verwerven.

Nu heeft de overheid een internetconsultatie geopend waar gereageerd kan worden op het voornemen dat de gemeenten SILA niet langer de voor de parochies zo belangrijke adresgegevens mogen verstrekken. De Nederlandse bisschoppen roepen alle rooms-katholieken in Nederland op om gebruik te maken van deze internetconsultatie en van zich te laten horen. Vul de internetconsultatie vandaag nog in, want reageren kan maar tot 3 februari 2017.

Klik hier om de internetconsultatie in te vullen (de consultatie heet ‘Wijziging Besluit BRP ivm verkorten inschrijftermijn vreemdelingen e.a.’)

Voor een korte handleiding bij het invullen, klik hier

Hou je van zingen? Zing met ons mee! Kom bij ons KINDERKOOR!

kinderkoorEen nieuw seizoen gaat van start met ons kinderkoor van de Cosmas en Damianus. We zijn op zoek naar versterking van jongens en meisjes vanaf groep 4 van de basisschool!

Wekelijks wordt er vol enthousiasme en plezier gerepeteerd op maandag van 15:45 uur-16:30 uur, onder professionele begeleiding van Stephan van de Wijgert, in het Trefpunt, Kerkstraat 23 Abcoude, naast de RK kerk.

Er wordt projectmatig gewerkt met een leuk, vlot en afwisselend repertoire. De kosten per project zijn € 15,-.

Stemgebruik, ademhaling, intonatie en ritme komt al spelenderwijs aan bod.

We zingen 3x per project in de kerk: 30 oktober, 4 december en afsluitend met de familiekerstzang op Kerstavond, 24 december . Elk project sluiten we op een leuke manier af.

160912-foto-kinderkoor-korendag

We starten weer op 26 september a.s.

Ben je enthousiast geworden?

Opgeven en informatie bij Wieske Cronenberg: 06-49139182

wieske.cronenberg@chello.nl