Help parochies om hun mensen in beeld te houden

Afgelopen weekenden is het onderstaande in de kerk voorgelezen met de oproep aan een ieder om de internetconsultatie in te vullen. U treft in het artikel een link aan naar de bladzijde en daaronder ook een link naar de handleiding.
Wapen aartsbisdom kleur kleinDoe mee aan de internetconsultatieEen actuele ledenadministratie is voor parochies van levensbelang. Zoals bij verhuizingen, maar ook bij het overlijden van een parochiaan. De parochie maakt hiervoor gebruik van SILA (Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie), die samenwerkt met de Basisregistratie Personen (BRP) van de overheid. In 2016 nam de Tweede Kamer echter een motie aan die er reeds in 2018 toe leidt dat er door de gemeenten geen adreswijzigingen meer zullen worden verstrekt aan SILA.

Dat heeft grote gevolgen: als bijvoorbeeld na het verdwijnen van de SILA-regeling een oudere parochiaan verhuist naar een verpleeghuis en niet in staat is zelf een adreswijziging aan de parochie door te geven, krijgt de parochie niet meer automatisch van de gemeente te horen waar hij of zij nu woont. Als gevolg daarvan zou dan het contact met de parochie helaas verloren kunnen gaan.
Om kinderen en ouders persoonlijk uit te kunnen nodigen voor de Eerste Heilige Communie of het Heilig Vormsel, om jongeren te kunnen benaderen voor jongerenactiviteiten, noem maar op, is een actueel ledenbestand voor een parochie van essentieel belang! En, heel belangrijk: een actueel ledenbestand is ook een noodzakelijk instrument van de parochie voor het jaarlijks organiseren van de Actie Kerkbalans om middelen te verwerven.

Nu heeft de overheid een internetconsultatie geopend waar gereageerd kan worden op het voornemen dat de gemeenten SILA niet langer de voor de parochies zo belangrijke adresgegevens mogen verstrekken. De Nederlandse bisschoppen roepen alle rooms-katholieken in Nederland op om gebruik te maken van deze internetconsultatie en van zich te laten horen. Vul de internetconsultatie vandaag nog in, want reageren kan maar tot 3 februari 2017.

Klik hier om de internetconsultatie in te vullen (de consultatie heet ‘Wijziging Besluit BRP ivm verkorten inschrijftermijn vreemdelingen e.a.’)

Voor een korte handleiding bij het invullen, klik hier

Hou je van zingen? Zing met ons mee! Kom bij ons KINDERKOOR!

kinderkoorEen nieuw seizoen gaat van start met ons kinderkoor van de Cosmas en Damianus. We zijn op zoek naar versterking van jongens en meisjes vanaf groep 4 van de basisschool!

Wekelijks wordt er vol enthousiasme en plezier gerepeteerd op maandag van 15:45 uur-16:30 uur, onder professionele begeleiding van Stephan van de Wijgert, in het Trefpunt, Kerkstraat 23 Abcoude, naast de RK kerk.

Er wordt projectmatig gewerkt met een leuk, vlot en afwisselend repertoire. De kosten per project zijn € 15,-.

Stemgebruik, ademhaling, intonatie en ritme komt al spelenderwijs aan bod.

We zingen 3x per project in de kerk: 30 oktober, 4 december en afsluitend met de familiekerstzang op Kerstavond, 24 december . Elk project sluiten we op een leuke manier af.

160912-foto-kinderkoor-korendag

We starten weer op 26 september a.s.

Ben je enthousiast geworden?

Opgeven en informatie bij Wieske Cronenberg: 06-49139182

wieske.cronenberg@chello.nl

Koffiezetters gevraagd

Iedere zondag na de viering ontmoeten we elkaar in ‘t Trefpunt bij een heerlijk kopje koffie of thee die door een enthousiaste groep vrijwilligers wordt gezet. Op dit moment zoeken we uitbreiding van onze groep, omdat er door verschillende oorzaken mensen niet meer in staat zijn om dit te doen. U bent ongeveer een keer in de 2-3 maanden aan de beurt. U werkt altijd met 2 personen.  De werkzaamheden beginnen om 9:30 uur en tussen 12:00 en 12:30 uur is alles weer aan kant.

Wij waarderen het als er nieuwe krachten ons team komen versterken.

U kunt zich aanmelden rechtstreeks bij Wil Tinnemans of Loes Bank of via het secretariaat secretariaat@cosmasendamianus.nl of 0294-281335.

Pastorale inloop, iedere vierde woensdag van de maand

Per maart is er in ’t Trefpunt een pastorale inloop door pastoor Gerard Griffioen. Hij zal in principe de vierde woensdag van de maand van 10:00 tot 12:00 uur in ’t Trefpunt aanwezig zijn voor een persoonlijk gesprek. Daarvoor hoeft u geen afspraak te maken, maar, zoals de naam al zegt, u kunt gewoon binnen lopen.

De ruimte bij de kast wordt afgescheiden als gespreksruimte, de deur staat open als u binnen kunt en als de deur gesloten is, zult u even moeten wachten. Er is koffie of thee, zodat u nooit op een droogje hoeft te zitten.

Het idee achter deze pastorale inloop is om, gehoor gevend aan de oproep van paus Franciscus aan de kerk om meer nabij te zijn, deze nabijheid ook echt in de praktijk te brengen. Met een pastorale inloop hoopt de pastoor, en wij als pastoraatgroep ook, dat de drempel om met hem in gesprek te komen, laag/lager is. U kunt over van alles met hem praten: geloofszaken, pastorale zaken, maar ook praktische problemen waar u mee zit. Gerard Griffioen is voldoende ingevoerd in maatschappelijke en gemeentelijke hulpverlening om u te kunnen door verwijzen indien dit nodig of gewenst is. Persoonlijke contacten kan hij daarbij ook in zetten.

Als pastoraatgroep juichen wij dit initiatief van onze contactpastores (zr. Monica doet hetzelfde in haar contactlocaties) van harte toe. Nu de kerk zich steeds meer lijkt terug te trekken uit de lokale geloofsgemeenschappen, is deze beweging naar de mensen toe belangrijk en nodig.

Op onze agenda kunt u de exacte data lezen.

Wees van harte welkom!