Contact

Contactgegevens

Secretariaat Cosmas en Damianus Kerkstraat 23
1391 HB  Abcoude
0294-281335
secretariaat@cosmasendamianus.nl
Openingstijden: maandag en vrijdag
9.00 uur – 12.00 uur.
Noodgevallen en uitvaarten 0294-286181
Via dit nummer is de coördinator van de pastoraatgroep, of haar vervanger, bereikbaar voor afspraken rondom uitvaarten of andere zaken die dringend aandacht behoeven.
Contactpastor Pastor Gerard Griffioen is overleden op 13 oktober 2019. Sindsdien is onze contactpastor Zuster Monica Raassen.
06-12971200                                         zrmonica@kanunnikessen.nl
‘t Trefpunt Secretariaat Cosmas en Damianus
Kerkradio Dhr. T. Koekenbier
Financiële nood Diaconale Caritas Raad (D.C.R.)
Dhr. Rob Nikus
dcr.abcoude@gmail.com
Klik hier voor meer informatie
Adreswijzigingen Secretariaat Cosmas en Damianus
Parochie St. Jan de Doper Centraal Secretariaat
Kerklaan 2
3645 EV  Vinkeveen
0297-265046
centraal.secretariaat@stjandedoper-vechtenvenen.nl
Bankgegevens
Locatie HH. Cosmas en Damianus Rabobank NL67 RABO 0300 5147 43
t.n.v. St. Jan de Doper – Abcoude
Kerkbalans Rabobank NL88 RABO 0300 5205 73
t.n.v. St. Jan de Doper – Abcoude o.v.v. Kerkbijdragen

Misintenties
Het is gebruikelijk om bij een (mis)intentie een ‘stipendium’ aan te bieden. In de parochie St. Jan de Doper wordt daarbij uitgegaan van € 10,– per viering. Uw intentie(s) kunt u opgeven van het secretariaat Cosmas en Damianus onder vermelding van:

  • de intentie (voor wie),
  • de gewenste datum of data,
  • het gewenste tijdstip,
  • uw naam, en
  • uw telefoonnummer.

Contante betaling, maar ook betaling per bank is mogelijk.

Parochieblad ONE en inlegvel Bewogen in Beweging
Binnen St Jan de Doper hebben we het parochieblad ONE. In de ONE staat informatie die ons allen aangaat. Daarnaast heeft iedere geloofsgemeenschap twee bladzijdes om nieuws uit de geloofsgemeenschap te delen. Ook treft u in de ONE  het inlegvel Bewogen in Beweging aan. Daarin vindt u veel nieuws uit onze geloofsgemeenschap. De ONE en de Bewogen in Beweging verschijnen 8 keer per jaar. De volgende verschijningsdatum vindt u achterin de laatste Bewogen en Beweging