Extra contact gegevens

  Locatieraad

  Voorzitter Edwin Reuling 0294-284393
  Vice voorzitter Jan Verharen  0294-281898 jan.verharen@wxs.nl
  Secretaris Jeannette ter Laak  0294-288982 ter.laak@xs4all.nl
  Penningmeester Jan Verharen  0294-281598 jan.verharen@wxs.nl
  Gebouwen en terreinen Gerard van Laar  0294-284430 gpjvanlaar@hccnet.nl
  Lid Kees van Kats  0294-282878

  Pastoraatgroep

  Voorzitter Loes Geelings 0294-284498 loes@geerlin.gs
  Annemiek van der Poel-Lutters 06-14779207 annemiek.lutters@gmail.com
  Judith Houben 06-45744933
  judyhouben@gmail.com
  Jan Berden 0294-283453 j.berden@upcmail.nl
  Paula Timmermans 0294-284468 p.timmermans88@upcmail.nl