Help parochies om hun mensen in beeld te houden

Afgelopen weekenden is het onderstaande in de kerk voorgelezen met de oproep aan een ieder om de internetconsultatie in te vullen. U treft in het artikel een link aan naar de bladzijde en daaronder ook een link naar de handleiding.
Wapen aartsbisdom kleur kleinDoe mee aan de internetconsultatieEen actuele ledenadministratie is voor parochies van levensbelang. Zoals bij verhuizingen, maar ook bij het overlijden van een parochiaan. De parochie maakt hiervoor gebruik van SILA (Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie), die samenwerkt met de Basisregistratie Personen (BRP) van de overheid. In 2016 nam de Tweede Kamer echter een motie aan die er reeds in 2018 toe leidt dat er door de gemeenten geen adreswijzigingen meer zullen worden verstrekt aan SILA.

Dat heeft grote gevolgen: als bijvoorbeeld na het verdwijnen van de SILA-regeling een oudere parochiaan verhuist naar een verpleeghuis en niet in staat is zelf een adreswijziging aan de parochie door te geven, krijgt de parochie niet meer automatisch van de gemeente te horen waar hij of zij nu woont. Als gevolg daarvan zou dan het contact met de parochie helaas verloren kunnen gaan.
Om kinderen en ouders persoonlijk uit te kunnen nodigen voor de Eerste Heilige Communie of het Heilig Vormsel, om jongeren te kunnen benaderen voor jongerenactiviteiten, noem maar op, is een actueel ledenbestand voor een parochie van essentieel belang! En, heel belangrijk: een actueel ledenbestand is ook een noodzakelijk instrument van de parochie voor het jaarlijks organiseren van de Actie Kerkbalans om middelen te verwerven.

Nu heeft de overheid een internetconsultatie geopend waar gereageerd kan worden op het voornemen dat de gemeenten SILA niet langer de voor de parochies zo belangrijke adresgegevens mogen verstrekken. De Nederlandse bisschoppen roepen alle rooms-katholieken in Nederland op om gebruik te maken van deze internetconsultatie en van zich te laten horen. Vul de internetconsultatie vandaag nog in, want reageren kan maar tot 3 februari 2017.

Klik hier om de internetconsultatie in te vullen (de consultatie heet ‘Wijziging Besluit BRP ivm verkorten inschrijftermijn vreemdelingen e.a.’)

Voor een korte handleiding bij het invullen, klik hier