Oecumene

  OECUMENE ABCOUDE

  logo oecumeneDe ‘Oecumene Abcoude’ beschouwt het als een opdracht, bij te dragen aan de samenwerking van kerken waarmee inwoners van Abcoude zich verbonden voelen. Dit zijn van oudsher de PKN-Dorpskerk, de HH. Cosmas en Damianus kerk, de Verenigde Doopsgezinde kerk Amsterdam en de Remonstrantse kerk Vrijburg Amsterdam. In een nieuwe opzet worden ze vertegenwoordigd door respectievelijk Ds. Herco van der Wilt, Mevrouw Susan van Agten, Ds. Henk Leegte en Ds. Joep de Valk.

  Omdat met ‘oecumene’ volgens het evangelie de gehele bewoonde wereld wordt aangeduid (Matth. 22;14), is oecumene in beginsel niet beperkt tot de kerken. Ieder die zich wil bezinnen op wat er in de samenleving gaande is hoort daarbij. Daarom is in plaats van ‘Raad van Kerken’ unaniem voor de naam ‘OECUMENE ABCOUDE’ gekozen. De genoemde ‘kerken van het eerste uur’ blijven echter de pijlers onder deze organisatie. Door met elkaar in gesprek te gaan over onderwerpen op het raakvlak van geloof en samenleving en ons gezamenlijk te bezinnen op de richting die we willen of moeten gaan wil ‘Oecumene Abcoude’ bijdragen aan een leefbare wereld.

  Interkerkelijke samenwerking bestaat al sinds de zeventiger jaren met gemotiveerde voorgangers als pastoor Gademan en dominee Den Toom en leidde tot de oprichting van de lokale ‘Raad van Kerken’ met de bedoeling christenen van verschillende kerken met elkaar in gesprek te brengen en ‘samen te vieren’. Tot voor kort participeerden in de Raad van Kerken: Job Elema namens de verenigde Doopsgezinde gemeente, Tonnie Verhaar namens de Remonstrantse gemeente Vrijburg, Coen Smeenk namens de PKN-Dorpskerk en Nellie Jap-Tjong en Jan de Vijlder namens de geloofsgemeenschap Cosmas en Damianus. Van Job Elema, Tonnie Verhaar en Nel Jap-Tjong namen we afscheid in de oecumenische dienst op 18 januari. Job, Nellie en Tonnie, bedankt voor jullie inzet! Ook door jullie activiteiten kan de oecumene in gewijzigde vorm gecontinueerd worden.

  oecumenische dienst 18-1-15

  Jan de Vijlder en Coen Smeenk blijven voorlopig voorzitter en secretaris van ‘Oecumene Abcoude’.

  Sinds de oprichting van de Raad van Kerken (1976) is er veel veranderd in de structuur en werkwijze, zowel van de kerken als van de Raad van Kerken. Er kwamen commissies en taakgroepen, activiteiten gingen een eigen leven leiden en het werd moeilijk, mensen te vinden die zich voor de Raad van Kerken wilden inzetten.

  Door de nieuwe vertegenwoordiging van de deelnemende kerken is de relatie tussen de kerken en  ‘Oecumene Abcoude’ en de werkwijze versterkt. De vertegenwoordigers van de kerken zetten de lijnen uit in overleg met de werkgroepen (oecumenische diensten, volkskerstzang, lezingen en excursies,) die de activiteiten vervolgens uitvoeren.

   

  Jan de Vijlder, voorzitter.

  Coen Smeenk, secretaris.